The board

Het stichtingsbestuur bestaat uit:
dr. Jos ten Berge (voorzitter) is universitair docent Kunstgeschiedenis aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

drs. Kees Keijer is freelance kunstcriticus.

drs. Teio Meedendorp is werkzaam als senior onderzoeker bij het Van Gogh Museum.

dr. Kathleen Nieuwenhuisen is docent Kunstgeschiedenis aan de Universiteit Utrecht.

dr. mr. Robert Verhoogt is senior beleidsmedewerker aan het Ministerie van OCW.