The editorial team

Onder leiding van hoofdredacteurs Rosa te Velde en Steyn Bergs is dit de redactie.

Angela Bartholomew is a doctoral candidate in art history at the VU University Amsterdam. Her dissertation focuses on the impact of institutional mediation on artistic practices in the mid-1980s to mid-1990s in the Netherlands and Belgium. Bartholomew graduated cum laude from the VU University in 2013. Along with her editorial projects, she has also published articles in Kunstlicht and Metropolis M.

Steyn Bergs rondde in 2015 de onderzoeksmaster Visual Arts, Media, and Architecture af. Hij is actief als onderzoeker en kunstcriticus, en werkt voor Casco – Office for Art, Design and Theory. Samen met Rosa te Velde is Bergs hoofdredacteur van Kunstlicht.

Fabienne Chiang is a trainee curator at the Stedelijk Museum Amsterdam. She studies MA Museum Curating at the VU Amsterdam and holds a BA in Media, Art, Design and Architecture. She wrote her thesis on cultural identity and the use of logographic characters in Chinese avant-garde art.

Sam Edens volgt de onderzoeksmaster Visual Arts, Media, and Architecture. Ze is verbonden als docent designgeschiedenis aan de Hogeschool van Amsterdam.

Isa Fahrenholz received a Bachelor of Science in Architecture from the Technical University in Berlin with a thesis on the construction of Potsdamer Platz. She is currently doing her Research Master in Visual Arts, Media and Architecture at the Vrije Universiteit in Amsterdam.

Rosa de Graaf

Rosa Mulder volgt de bachelor Media, Kunst, Design & Architectuur aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Na het brede eerste jaar, koos ze voor de track Kunst. Aan de Universiteit van Amsterdam volgt ze de minor Moderne en hedendaagse kunst.

Iris Pissaride holds a BA and an MPhil in Sociology from the University of Cambridge. Her research revolves around matters of identity and space and it deals with liminal spaces, post-colonialism and critical theory. Methodologically she is interested in the interpolations of sociology with art, as well as practices of visual sociology. Her most recent projects include curating a solo exhibition by Kyriaki Costa at SMBA and collaborating with the nonprofit Phaneromenis 70.

Herbert Ploegman studeerde in 2011 af als cultureel antropoloog aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Hij was als programmaredacteur verbonden aan poëzietheater Perdu en doet in opdracht van het Nederlands Instituut in Athene onderzoek naar grass-roots initiatieven aldaar.

Tim Roerig is a Master’s student in Philosophy and Cultural Analysis at the University of Amsterdam. From 2014 to 2015, he was assistant to the curator of the 56th Venice Art Biennale. Most recently, in 2016, he was the managing editor of the exhibition guide and catalogue accompanying the exhibition “Postwar — Art between the Pacific and the Atlantic, 1945-1965”, held at Haus der Kunst in Munich, Germany.

Esmee Schoutens

Rosa te Velde volgde de master Design Cultures aan de Vrije Universiteit Amsterdam en studeerde af in 2015. Ze deed onderzoek naar de manier waarop ‘Dutch Design’ wordt geïnstrumentaliseerd door de Nederlandse overheid in de VS, en hoe ‘Nederlandsheid’ daarbij wordt geconstrueerd. Te Velde is penningmeester, en samen met Steyn Bergs hoofdredacteur van Kunstlicht.

Masha van Vliet volgt de duale master Museumconservator aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Zij werkte een jaar als conservator in opleiding bij het Stedelijk Museum Amsterdam, waar ze zich voornamelijk bezig hield met de collectie fotografie. In haar scriptie onderzoekt ze aan de hand van enkele recente fotoprojecten verschillende noties van een humanistische benadering in fotografie.

Adviesraad

De adviesraad bestaat uit oud-redactieleden. Ze ondersteunen de redactie met hun kennis, netwerk en af en toe met redactiewerk. De adviesraad bestaat uit:

Rana Ghavami is ontwerpcriticus en als docent designtheorie verbonden aan ArtEZ in Arnhem.

Roel Griffioen is doctoraatsonderzoeker (Aspirant, FWO) aan de vakgroep Architectuur & Stedenbouw, Universiteit Gent en is daarnaast verbonden aan Casco – Office for Art, Design and Theory in Utrecht. Hij volgde de researchmaster Visual Arts, Media and Architecture aan de Vrije Universiteit en was tussen 2011 en 2015 redacteur van Kunstlicht.

Docus van der Made werkt als freelance tentoonstellingsmaker en public programmer en is werkzaam als Education Assistant bij Witte de With Center for Contemporary Art. Hij behaalde zijn MA Kunstgeschiedenis Moderne en Hedendaagse Kunst cum laude aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

Jesse van Winden rondde de researchmaster Visual Arts, Media and Architecture aan de Vrije Universiteit in 2014 af. Hij doet onafhankelijk onderzoek naar kunstenaarspersona’s. Van eind 2012 tot begin 2016 was hij hoofdredacteur van Kunstlicht. Van Winden werkt voor de Universiteitsbibliotheek Gent aan het persoonlijk archief van Philippe Vandenberg.

Kunstlicht wordt vormgegeven door Corine van der Wal.