Vol. 32, 2011, no. 4, Shaping the Archive

Table of Contents Shaping the Archive

p. 2 REDACTIONEEL / Roel Griffioen & Minke Walda

p. 6 ‘FUCK THE SYSTEM!’ / Roel Griffioen

p. 12 ALLES IN ORDE / Jeroen Smid

p. 16 BETWEEN PARANOIA AND COUNTER-MEMORY: DIERK SCHMIDT’S TRIPTYCH: XENOPHOBE, FREEDOM AND UNTITLED (LOUVRE) (2001/2002) / Veronica Tello

p. 24 BEHIND BARS: ARTISTIC APPROPRIATION OF PRISONER’S HEADSHOTS IN THE WORKS OF SUSANA DE SOUSA DIAS, BINH DANH AND CLARISSE HAHN / Stéphanie Benzaquen

p. 34 HET ARCHIEF VAN EEN ONNAVOLGBARE GEEST: HET WERK VAN HORST ADEMEIT / Ragna Manz

p. 40 DE HAPPENING IS VOORBIJ: FLARDEN VAN HERINNERING AAN ALLAN KAPROWS VERGANKELIJKE WERK / Imara Limon

p. 48 ‘DAT NOEMEN ZE ANTROPOLOGIE, MAAR WIJ VINDEN HET GEWOON FUCKING FASHION!’ INTERVIEW MET ARI VERSLUIS EN ELLIE UYTTENBROEK OVER EXACTITUDES / Roel Griffioen & Jesse van Winden

p. 58 ARCHITECTURAL AMBIDEXTERITY / Ioanna Angelidou

p. 68 KUNSTENAARSBIJDRAGE – SYSTEEMPOËZIE: HET PROJECT ALFABET, HERKOMSTLAND, KLEUR, HOOGTE, VORM VAN RUBEN DOORNWEERD / Roel Griffioen

p. 72. EDITORIAL / Roel Griffioen & Minke Walda

p. 74 ABSTRACTS